Απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1975-1982).

Από το 1983 έως το 1991 είχα γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων. Συνεργάστηκα παράλληλα με τα αρχιτεκτονικά γραφεία Τάσου και Δημήτρη Μπίρη και με το αρχ. γραφείο Δ. Κατσουράκης - Γρ. Τσαμπέρης και συνεργάτες, σε μελέτες δημοσίου, αποκτώντας έτσι την ανάλογη εμπειρία.

Από το 1991 διατηρώ αρχιτεκτονικό γραφείο με την επωνυμία «ΩΜ Μελετητική Ε.Π.Ε.» με αντικείμενο αρχιτεκτονικές μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Η Εταιρεία μας έχει μελετητικό πτυχίο Ε΄ τάξης στα κτηριακά (κατηγορία 6) και ειδικά αρχιτεκτονικά (κατηγορία 7).

Το μελετητικό πτυχίο μου είναι Γ΄ τάξης στα κτηριακά (κατηγορία 6) και ειδικά αρχιτεκτονικά (κατηγορία 7).

Η αρμοδιότητα μου είναι επικεφαλής οργάνωσης και παραγωγής μεγάλης κλίμακας δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Αφορά σε όλη την διαδικασία παραγωγής τους, από την αρχική σύνθεση και σχεδιασμό, την εφαρμογή της νομοθεσίας, τη μελέτη εφαρμογής και την παρακολούθηση - επίβλεψη και υποστήριξη της διαδικασίας της κατασκευής.

Χαρακτηριστικά έργα :

Το νέο κτήριο γραφείων του ΤΣΜΕΔΕ στην Πλατεία Κλαυθμώνος

Ο Αερολιμένας Νέας Αγχιάλου (Κ.Α.Ν.Α.)

Το Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Το κτήριο γραφείων της εταιρείας ΣΑΡΛΑΣ ΑΕΒΕ στον Περισσό

Το κτήριο γραφείων της εταιρείας Alchimica στην Αθήνα