ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

Η Αγγελική Περδίου γεννήθηκε στην Καλαμάτα (1974). Το 1997 έλαβε το πτυχίο του Μαθηματικού από το Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (2003) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική» του Τμήματος Μαθηματικών. Το (2006) έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από τον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής του Γενικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το 2009 εξελέγη Λέκτορας στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ τον Αύγουστο του 2013 εντάχθηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο  υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια.

Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας (http://scholar.google.gr/citations?user=dwox4JAAAAAJ) 18 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 4 άρθρων σε συλλογικούς τόμους με κριτές και 3 άρθρων σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει διατελέσει ως επιστημονική υπεύθυνη ερευνητικού προγράμματος βασικής έρευνας «Κ. Καραθεοδωρής» του Πανεπιστημίου Πατρών (2011-2014).

Οι δημοσιευμένες εργασίες της είναι στην περιοχή της Ουράνιας Μηχανικής, στα Μοριακά μη-Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα και στη Θεωρία Ευστάθειας και Διακλαδώσεων και είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά των ερευνητικών της ενδιαφερόντων.