30/05/2022

Διάλεξη Αλέξανδρου Καλλλεγια: "Perspective Transform - Η προοπτική και οι μετασχηματισμοί της",

Δευτέρα 30/5 14:30

Σχεδιαστήριο 5

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών