Για σύνδεση με την τηλεδιάσκεψη κάθε μαθήματος κάνετε κλικ στoυς αντίστοιχους συνδέσμους. Η ώρα και μέρα το μαθήματος προσδιορίζεται στο ΕΑΡΙΝΟ ωρολόγιο πρόγραμμα.
 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_224 Μαθηματικά 2, Σ. Δασκαλάκη, Κ.Παπαδάκης

ARC_222 Παραστατική & Προβολική Γεωμετρία 2, Α. Λιάπη, https://upatras-gr.zoom.us/j/93298774288?pwd=TEI1d3hnWHliMWMvKytrdFpzTk9hdz09

ARC_020 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 2, Δ. Κατσώτα, Α.Στράτου, Β.Στρουμπάκος. Ε.Παπαναστασίου, https://upatras-gr.zoom.us/j/98813839291?pwd=eC9WcDhFbG12L09VK0t1Z1psbHFMdz09

ARC_562 Οπτική Επικοινωνία 2, Δ. Κατσώτα, Π.Κούρος, Α. Στρατού, Ε.Ρεπούσκου, https://upatras-gr.zoom.us/j/5886052360?pwd=T0hLRFBScUsrWUl0Z0k0SnpKR3J0UT09

ARC_312 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2, Σ. Μαμαλούκος, https://upatras-gr.zoom.us/j/93319508960?pwd=dDE2aDN6dzlvYWF2ZE1SVzdCVmFCUT09

ARC_240 Δομική Μηχανική 2, Π. Κουφόπουλος

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_340 Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 4 Β.Πετρίδου, https://upatras-gr.zoom.us/j/5651144241?pwd=VUw4d1FHZysrRGl3cTg5d2FvRUpGUT09

ARC_040 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 4 , Συντονιστής Κ. Γρίβας, Α. Πρώιμου, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Μ.Κιούρτη, https://upatras-gr.zoom.us/j/92996642018?pwd=WFh4QmVMazlUTjRZYUdweGJDTWt3UT09

ARC_884 Τοπίο και Πόλη, Β.Παππάς, Ε Ανδρουτσοπούλου, https://upatras-gr.zoom.us/j/91209318325?pwd=V05LNU5oMmo0cGhWTTdhYlBCd0Z4UT09

ARC_176 Οπτική Επικοινωνία 4 Β. Στρουμπάκος,Ε. Παπαναστασίου, https://upatras-gr.zoom.us/j/96592338577?pwd=VllKQUpDQno0OHEvMDlEeWE1NXo3QT09

ARC_620 Οικοδομική Τεχνολογία 2, Π. Κουφόπουλος, Σ. Μαμαλούκος. Δ. Αντωνίου, https://zoom.us/j/94148235466

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_060 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6, Δ. Γιαννίσης, Π. Δραγώνας Η. Κωνσταντόπουλος, Κ. Γρίβας, Α. Πρώιμου, Α. Ζαγορίσιος

ARC_420 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής 2 Ι. Αίσωπος

ARC_760A Aστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2, Ι. Αίσωπος, Α. Ρόδη, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Ε. Ανδρουτσοπούλου, https://upatras-gr.zoom.us/j/5165416286?pwd=dzFtM2ZJYlB2bzhhMmsxYnYwY0UzUT09

ARC_640 Οικοδομική Τεχνολογία 4, Π. Κουφόπουλος, Αικ. Λιάπη, Δ. Αντωνίου, Α. Κουμάντος, https://zoom.us/j/94818133507

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_E310 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 10 Π. ΛΕΦΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_E712 Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2 Π. Κούρος, https://upatras-gr.zoom.us/j/6321199298?pwd=UURRSW1wZVMzQVVZMXpRZFhibFNLUT09

ARC_Ε804 Ειδ. Κεφ. Χωροταξίας, Β. Παππάς, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_ E402 Αρχιτ.Εσωτερικών Χώρων 2 H. Κωνσταντόπουλος, https://upatras-gr.zoom.us/j/2205665020?pwd=QmxFaVZlNWZBZFlUL1FaQXMveUZSdz09

ARC_080 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 8, Π. Δραγώνας, Ι. Αίσωπος, Α. Στράτου Δ. Κατσώτα, Δ. Γιαννίσης, Π. Λέφας
Π. Λέφας: https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_E212 Ειδ. Κεφ. Αστικού Σχεδιασμού 2 Α. Ρόδη, https://upatras-gr.zoom.us/my/alcestisrodi password: upatras

ARC_E407 Αρχιτεκτονικός Χώρος και Μουσείο, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_E406 Μουσειολογία 2, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_103B Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αναπαραστάσεων 2 Α. Πρώιμου, https://upatras-gr.zoom.us/j/93876566072?pwd=Z0tFRmNVYzEyVG5SQVpuZVJKeE9RUT09

ARC_E608 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας Αρχιτεκτονικής 8- Αρχιτεκτονική & Κριτική Σκέψη, Β. Πετρίδου, https://upatras-gr.zoom.us/j/5651144241?pwd=VUw4d1FHZysrRGl3cTg5d2FvRUpGUT09

ARC_EVLO2 Villard, Γ. Πανέτσος, https://upatras-gr.zoom.us/my/panetsos password: upatras

ARC_Ε204 Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2, Σ. Μαμαλούκος, https://upatras-gr.zoom.us/j/91671543461?pwd=WCtBK3Y4R1pJTTdSYjJFa2F5N2c1QT09

ARC_Ε504 Ειδ. Κεφ.Γεωμετρίας & Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής, Α. Λιάπη, https://upatras-gr.zoom.us/j/93068659654?pwd=Ti9Bd1NNa0tDUEd4dVpPeTlpeFp4Zz09

 

10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------

ARC_E310 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 10 Π. ΛΕΦΑΣ, https://upatras-gr.zoom.us/j/5274396708?pwd=cHRXbnVWRGozMloxVUszRlhrMjNtQT09

ARC_E712 Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2 Π. Κούρος, https://upatras-gr.zoom.us/j/6321199298?pwd=UURRSW1wZVMzQVVZMXpRZFhibFNLUT09

ARC_Ε804 Ειδ. Κεφ. Χωροταξίας, Β. Παππάς, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_ E402 Αρχιτ.Εσωτερικών Χώρων 2 H. Κωνσταντόπουλος, https://upatras-gr.zoom.us/j/2205665020?pwd=QmxFaVZlNWZBZFlUL1FaQXMveUZSdz09

ARC_E212 Ειδ. Κεφ. Αστικού Σχεδιασμού 2 Α. Ρόδη, https://upatras-gr.zoom.us/my/alcestisrodi password: upatras

ARC_E407 Αρχιτεκτονικός Χώρος και Μουσείο, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_E406 Μουσειολογία 2, Κ. Τζώρτζη, (ο σύνδεσμος θα παρασχεθεί μέσω eclass)

ARC_103B Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικών Αναπαραστάσεων 2 Α. Πρώιμου, https://upatras-gr.zoom.us/j/93876566072?pwd=Z0tFRmNVYzEyVG5SQVpuZVJKeE9RUT09

ARC_E608 Ειδικά Κεφάλαια Ιστορίας Αρχιτεκτονικής 8- Αρχιτεκτονική & Κριτική Σκέψη, Β. Πετρίδου, https://upatras-gr.zoom.us/j/5651144241?pwd=VUw4d1FHZysrRGl3cTg5d2FvRUpGUT09

ARC_EVLO2 Villard, Γ. Πανέτσος, https://upatras-gr.zoom.us/my/panetsos password: upatras

ARC_Ε204 Ειδικά Κεφάλαια Αποκαταστάσεων 2, Σ. Μαμαλούκος, https://upatras-gr.zoom.us/j/91671543461?pwd=WCtBK3Y4R1pJTTdSYjJFa2F5N2c1QT09

ARC_Ε504 Ειδ. Κεφ.Γεωμετρίας & Ψηφιακής Αρχιτεκτονικής, Α. Λιάπη, https://upatras-gr.zoom.us/j/93068659654?pwd=Ti9Bd1NNa0tDUEd4dVpPeTlpeFp4Zz09

Ερευνητικές Αθ. Σπανομαρίδη, https://upatras-gr.zoom.us/j/7010882386?pwd=NG9lZ1F6Wnp3OWx3V2t1OUlpbWZjUT09