Marina Kounavi, Katerina Petrocheilou, L. Sofiadi, K. Szóstkiewicz, I. Salianji
PAPALAMBROPOULOS, SYRIOPOULOU, KATTIS, MAGEIROU, LABROULIS
THANASIS MANIS, GIORGOS PANTAZIS, ILIAS PITSIOS
Interactive Tensegrity Pavilion - IASS 2015 Future Visions AMSTERDAM
Ch. Koukis, Ch. Thackrey, Steven Ma, Bao An Nguyen Phuoc, M. Nedecky, St. Turcovsky
co-op, st. ma, ch. koukis, ch. thacrey, m. nedecky, st. turcovsky
PAPALAMBROPOULOS, SYRIOPOULOU, KATTIS, MAGEIROU, LABROULIS
Xuberance 3D PRINTING DESIGN BRAND
K. Chadio, A. Koutsonanou, A. Liana, St. Skordas
Konstantinos Kosmas, Nestoras Skantzouris
D.G. ANDRINOPOULOS, T. GIANNAKOPOULOS, E.D. PAPADOGIANNI, N. RESKOUTIS
Anagnostopoulos, Petrakos, Papavarnavas, Koutropoulos
PAPALAMBROPOULOS, SYRIOPOULOU, KARKAS, KATTIS, MAGEIROU, LABROULIS