13/12/2016

Διάλεξη: “Η κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας”

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016, 19:30, Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Βιογραφικό

Ο Θωμάς Μαλούτας είναι Καθηγητής Κοινωνικής Γεωγραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην École Spéciale d’Architecture στο Παρίσι (1977) και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (DΕΑ) Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Ρaris-Χ-Νanterre (1978). Έλαβε επίσης Διδακτορικό δίπλωμα Γεωγραφίας (Géographie de l’environnement et du développement option développement) από το Πανεπιστήμιο Ρaris-Χ-Νanterre (1982). 

Διδάσκει από το 2009 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο ενώ δίδαξε επίσης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1991-2009). 

Διετέλεσε, επίσης, Δ/ντής του Ινσιτούτου Αστικής & Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (2001-2012) και πρόεδρος του ΕΚΚΕ (2010-2013). 

Από τον Μάρτιο του 2015 είναι Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας.

Το χειμερινό εξάμηνο 2016-17 διδάσκει στο Σεμινάριο του ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών για την κοινωνική γεωγραφία των πόλεων με έμφαση στην Αθήνα.