02/03/2021
Σας αποστέλλουμε το συνημμένο αρχείο με το Πρόγραμμα Διενέργειας Δοκιμαστικού Μαθήματος για την πλήρωση θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ: APP17679) και παρακαλούμε την Τρίτη 9-3-2021 και την ώρα που αναφέρεται στο έγγραφο για τη σύνδεσή σας στον διαδικτυακό σύνδεσμο:
 

Topic: Δοκιμαστικό Μάθημα για την θέση APP 17679 με θέμα: "Το αντικείμενο και ο τρόπος διδασκαλίας του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού σήμερα"
Time: Mar 9, 2021 10:30 AM Athens

Join Zoom Meeting
https://upatras-gr.zoom.us/j/93758568702?pwd=ZFJMUTRMc3ZNaUhTKzl4RHQ2Y3BTQT09

Meeting ID: 937 5856 8702
Passcode: 053176

 
Παρακαλούνται οι Καθηγητές του Τμήματος να ενημερώσουν τους φοιτητές τους για τη διενέργεια του δοκιμαστικού μαθήματος, προκειμένου να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά τους υποψήφιους.
 
Ενημερώνουμε τη ΜΟΔΙΠ πως η αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από περίπου 100 φοιτητές.
 
 
Από τη Γραμματεία