24/11/2022

Παρακαλώ δείτα την επισυναπτόμενη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023