24/11/2022

Δείτε την επισυναπτόμενη Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένου Διδάσκοντα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του 2022-2023.