26/02/2024

Η κατάθεση της Διπλωματικής και της Ερευνητικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών, γίνεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας  και την ανάρτηση του υλικού.

Μετά τη δημόσια παρουσίαση μιας Διπλωματικής Εργασίας, η κατάθεσή της στο Αρχείο ΤΑΜΠΠ, η κατάθεσή της, μαζί με την ήδη παρουσιασμένη Ερευνητική Εργασία, είναι υποχρεωτική για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια βάσει του Κανονισμού Σπουδών και προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της στην τελετή αποφοίτησης. 

Η συμπλήρωση της φόρμας και η κατάθεση της Διπλωματικής και της Ερευνητικής εργασίας γίνεται ΑΤΟΜΙΚΑ, ανεξάρτητα από το εάν μια εργασία είναι ομαδική με δύο συνεργάτες-συντελεστές.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη στο librarch@upatras.gr και το Αρχείο στο archive@upatras.gr

Εκ μέρους της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου ΤΑΜΠΠ,

Ελισάβετ Κηπουργού, υπεύθυνη Βιβλιοθήκης ΤΑΜΠΠ
Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια
Αγάπη Πρώιμου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Link φόρμας υποβολής Διπλωματικής και Ερευνητικής εργασίας: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqcE9z_8if31OEjXhko5Cadsrra7UlFs6JbPtw8l3PgsZ3Qw/viewform

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

1. Περιεχόμενο και προετοιμασία αρχείων

Ερευνητική Εργασία:
Παραδίδεται το PDF της ερευνητικής εργασίας. Ονομάστε το αρχείο: epitheto_onoma_research_thesis_book.pdf

Διπλωματική Εργασία:
Zητείται η υποβολή εικονογραφικού υλικού. Συγκεκριμένα:

 • μια σειρά από εικόνες 15-20, οι οποίες θα πρέπει να είναι αριθμημένες σε σειρά και θα παρουσιάζουν το έργο με πληρότητα. Οι εικόνες αυτές δεν πρέπει να είναι μια σμίκρυνση πινακίδας παρουσίασης γιατί θα είναι μη αναγνώσιμες σε πιθανή έντυπη δημοσίευση ή ανάρτηση στο διαδίκτυο. Για εικόνες φωτογραφίας / render / collage προτιμάται το .jpeg, ενώ για εικόνες που είναι κατά βάση γραμμικά (διανυσματικά) σχέδια προτιμάται το format .png. Γενικές προδιαγραφές: RGB mode, 300 DPI, πλάτος 2.500px κατ’ ελάχιστο, ύψος ελεύθερο. Η αποστολή video είναι δυνατή σε μορφή Quicktime mpeg-4 (.mov or .mp4) είτε σε μορφή .gif.
  Tα παραπάνω αρχεία θα πρέπει να ονομαστούν ως εξής: 
  epitheto_onoma_diploma_thesis_image_01.jpg ή .png
  epitheto_onoma_diploma_thesis_image_credits.doc κ.ο.κ
 • μια χαρακτηριστική-αντιπροσωπευτική εικόνα του έργου σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές. Tο συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να έχει αναλογίες 4:3 και να ονομαστεί ως εξής:  epitheto_onoma_diploma_thesis_cover_image.jpg
 • Ένα αρχείο .doc με τις λεζάντες καθεμιάς από τις παραπάνω εικόνες στα Ελληνικά και Αγγλικά.
 • Ένα αρχείο doc το οποίο περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα των δημιουργών, το όνομα του επιβλέποντος και την περίληψη της εργασίας (200 λέξεις). Τα παραπάνω να είναι σε ελληνικά και αγγλικά.
 • Πινακίδες παρουσίασης του έργου, οι οποίες μπορεί να είναι οι ίδιες εικόνες όπως εκτυπώθηκαν και παρουσιάσθηκαν κατά τη δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας σας στο ΤΑΜΠΠ.
  Εκτός από την αρχειοθέτησή του στο Αρχείο ΤΑΜΠΠ, το υποβαλλόμενο υλικό ενδέχεται θα χρησιμοποιηθεί σε έντυπες ή/και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις του ΤΑΜΠΠ. Για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να εμφανίζονται στα σχέδια και τις εικόνες, κείμενα, διαστάσεις, χαρακτηρισμοί χώρων ή ενδείξεις τομών κ.λπ. διότι πιθανόν να μην είναι αναγνώσιμα στην εκτύπωση.
 • Υποβολή ψηφιακού τεύχους-βιβλίου της διπλωματικής σας εργασίας, σε μορφή .pdf, σε υψηλή ανάλυση εκτύπωσης. Tο συγκεκριμένο αρχείο θα πρέπει να ονομαστεί ως εξής:  epitheto_onoma_diploma_thesis_book.pdf

2. Συμπίεση αρχείων υποβολής
Μετά το τέλος της ονομασίας όλων των παραπάνω αρχείων, θα πρέπει να συμπιεστούν µέσω zip ή rar. 
Το τελικό συμπιεσμένο αρχείο θα ονοµαστεί ως εξής: epitheto_onoma_thesis_submission.zip ή epitheto_onoma_thesis_submission.rar
 
3. Μεταφόρτωση αρχείων  
Για τη µεταφόρτωση των αρχείων:

 • Ανεβάστε το αρχείο .zip ή .rar που έχετε δημιουργήσει στο Dropbox.
 • Δημιουργήστε SHARED LINK στο dropbox για το αρχείο που έχετε ανεβάσει. Για να δημιουργήσετε το shared link, - αφού έχετε ήδη ανεβάσει το αρχείο σας στο drobox - ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ: https://help.dropbox.com/files-folders/view-only-access
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας που αναφέρεται παραπάνω και στη θέση του File URL (στο κάτω μέρος της φόρμας) επικολλήστε το link URL του αρχείου που έχετε ανεβάσει στο Dropbox.
 • Διαβάστε και δηλώστε ότι συμφωνείτε με την άδεια παραχώρησης χρήσης που είναι ενσωματωμένες στη φόρμα
 • Πατήστε Υποβολή / Submit στο τέλος της φόρμας

*** Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ***
*** ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΜΗΝ ΣΒΗΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΣΑΤΕ ΣΤΟ DROPBOX ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ***