12/06/2018

ΠΜΣ Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασµός

Τρίτη 12 Ιουνίου 2018
Σχεδιαστήριο 5, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών

18:00

Βιβλίο 2016-2017
Παρουσίαση έκδοσης 1ης χρονιάς ΠΜΣ

18:30

Το Νέο Μεταπτυχιακό 
Παρουσίαση ΠΜΣ 2018-2019

Θα ακολουθήσει το End-of-Year BBQ