01/04/2021
[1]
Πανελλήνιο Συνέδριο Aρχιτεκτονικής
«Τα Κάστρα της Βιομηχανίας»
Αποκατάσταση, Επανένταξη, Αξιοποίηση
1η Ανακοίνωση
Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της βιομηχανικής κληρονομιάς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του αστικού πολιτισμικού τοπίου, ανακοινώνει την διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου αρχιτεκτονικής με τίτλο «Τα Κάστρα της Βιομηχανίας» Επανένταξη και Αξιοποίηση, που θα διεξαχθεί τον Απρίλιο του 2022 στη Θεσσαλονίκη και καλεί τους ενδιαφερόμενους επιστήμονες να υποβάλουν ανακοινώσεις και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου.
Σε αρκετές πόλεις μεγάλα ανενεργά βιομηχανικά συγκροτήματα έχουν ενταχθεί στη ζωή της πόλης μέσω της επανάχρησης. Πολλά όμως παραμένουν ανενεργά έχοντας υποστεί μεγάλες φθορές και κινδυνεύοντας από ανεπανόρθωτες βλάβες. Το συνέδριο θα έχει στόχο να διερευνήσει θέματα που αφορούν στην καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση σημαντικών ανενεργών βιομηχανικών συγκροτημάτων και κτιρίων που σήμερα αποτελούν στοιχεία μνήμης. Ακόμα, επιδιώκει να αναδείξει το συσχετισμό με ζητήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας και να αναζητήσει συνέργειες, τρόπους και μεθόδους που θα επαναφέρουν αυτά τα συγκροτήματα στην καθημερινή μας ζωή. Η διοργάνωση του συνεδρίου επιθυμεί, παράλληλα με την προβολή ζητημάτων αποκατάστασης και επανάχρησης του υλοποιημένου ή προγραμματιζόμενου έργου που αφορά σε ανενεργά βιομηχανικά κτίρια, να ενθαρρύνει το επιστημονικό έργο που μέσα από την έρευνα και τις προτάσεις του μπορεί να φωτίσει τον συσχετισμό του θέματος με ζητήματα εκπαίδευσης καθώς και με το κοινωνικό πεδίο μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων κοινωνικής ευαισθητοποίησης.
[2]
ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πρώτος Άξονας: Καταγραφή και αξιολόγηση των άυλων και υλικών τεκμηρίων της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς.
Στη θεματική εμπίπτουν άρθρα που πραγματεύονται ζητήματα καταγραφής, αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της προβιομηχανικής και βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
 Ιστορικές προσεγγίσεις
 Ανάλυση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων,
 Καταγραφή και αξιολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού,
 Καταγραφή γραπτών και προφορικών μαρτυριών
Δεύτερος Άξονας: Διαχείριση της αρχιτεκτονικής βιομηχανικής κληρονομιάς
Η θεματική του δεύτερου άξονα επιχειρεί να προσεγγίσει τα ζητήματα διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς, εξετάζοντας τις εμπλεκόμενες παραμέτρους. Τα κείμενα που θα υποβληθούν μπορούν να ενσωματώνουν πολιτικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές, κοινωνιολογικές και οικονομικές πτυχές της προβληματικής της βιομηχανικής κληρονομιάς. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
 Πολιτικές προστασίας
 Θεσμικό πλαίσιο
 Πολιτικές διαχείρισης
 Ζητήματα βιωσιμότητας
 Ζητήματα ανθεκτικότητας
Τρίτος Άξονας: Αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρίων στο σύγχρονο πλαίσιο (case studies)
Ο άξονας προσφέρεται σε όσα άρθρα θα αναδείξουν μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό οι οποίες αφορούν στην αποκατάσταση, επανάχρηση και επανένταξη κτιρίων ή συγκροτημάτων στη ζωή της πόλης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
 Μελέτες και έρευνες που αφορούν στην αστική και κτιριακή κλίμακα μεμονωμένων κτιρίων ή συγκροτημάτων.
Τέταρτος Άξονας: Eκπαίδευση και κοινωνική ευαισθητοποίηση
Ο θεματικός αυτός άξονας ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο η διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς ενσωματώνεται στις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Επιπλέον, επιδιώκει να προσεγγίσει και να αναδείξει τον αλληλοσυσχετισμό της διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς με το κοινωνικό πεδίο μέσα από δράσεις ενδυνάμωσης και έκφρασης κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ενδεικτικές κατηγορίες θεμάτων είναι:
 Εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
 Κινήματα πολιτών
 Πρωτοβουλίες φορέων
[3]
Οργανωτική Επιτροπή:
1. Πρόδρομος Νικηφορίδης, Πρόεδρος
2. Ελένη Ανδρέου, Αντιπρόεδρος
3. Καίτη Πετρίδου, Γραμματέας
4. Αγγελική Αντωνίου
5. Σωσάνα Κάρλα
6. Σοφοκλής Κωτσόπουλος
7. Νικολέτα Παρθενοπούλου
8. Δημοσθένης Σάκκος
9. Ιορδάνης Σιναμίδης
10. Στέλλα Σίσκου
Επιστημονική Επιτροπή:
1. Μιχαήλ Νομικός, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος
2. Kώστας Αδαμάκης, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
3. Ιωάννης Αίσωπος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π. Π.
4. Αμαλία Ανδρουλιδάκη, Προϊσταμένη Γεν. Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων ΥΠ.ΠΟ.Α
5. Μαρία Αρακαδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
6. Αθηνά Βιτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
7. Όλγα Βογιατζόγλου, Αρχαιολόγος
8. Μαρία-Μαργαρίτα Βυζαντιάδου, Αρχιτέκτων, ΔΠΠΠΚΑ στο ΥΠ.ΕΣ. Τομέας Μακεδονίας και Θράκης
9. Βασίλης Γκανιάτσας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε. Μ. Π.
10. Όλγα Δεληγιάννη, Αρχιτέκτων ε.τ. ΥΠΠΟ
11. Μαρία Δούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
12. Ειρήνη Εφεσίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε. Μ. Π.
13. Γεωργία Ζαχαροπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΕΦΑΠΟΘ
14. Δημήτρης Ζυγομαλάς, Προϊστάμενος Τμ. Νεωτέρων Μνημείων και Πολιτιστικών Αγαθών ΥΝΜΤΕΚΜ
15. Πάτρα Θεολογίδου, Αρχιτέκτων ΥΠΠΟΑ
16. Δημήτριος Καλιαμπάκος, Καθηγητής Σχολής Μεταλλειολόγων Ε. Μ. Π.
17. Νικόλαος Καλογήρου, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
18. Ευαγγελία Καμπούρη, Επίτιμη Προϊσταμένη ΥΝΜΤΕΚΜ
19. Νατάσα Καπανδρίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ
20. Ιωάννης Κίζης, Ομότιμος Καθηγητής Ε. Μ. Π.
21. Ρένα Κλαμπατσέα, Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε. Μ. Π
22. Πέτρος Κουφόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π. Π.
23. Αμαλία Κωτσάκη, Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης
24. Στυλιανή Λεφάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ
25. Νικόλαος Λιανός, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ.
26. Ασπασία Λούβη , Αρχαιολόγος
27. Ελένη Μαϊστρου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε. Μ. Π.
28. Σταύρος Μαμαλούκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Π.
29. Νίκος Μπελαβίλας, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε. Μ. Π.
[4]
30. Ελένη Μπενέκη, Ιστορικός
31. Αλκμήνη Πάκα, Καθηγήτρια Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
32. Τάσης Παπαϊωάννου, Τέως Καθηγητής Ε. Μ. Π.
33. Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος, Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός (MSc), συνταξιούχος
34. Γεώργιος Πατρίκιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτόνων Δ.Π.Θ
35. Ηλίας Περτσινίδης , Πολιτικός Μηχανικός
36. Βασιλική Πετρίδου, Καθηγήτρια Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Π.
37. Αντώνιος Πλυτάς, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
38. Δημήτρης Πολυχρονόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΔΠΘ
39. Αλκιβιάδης Πρέπης, Ομότιμος Καθηγητής Δ. Π. Θ.
40. Νικόλαος Σκουτέλης, Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης
41. Τάσος Τέλλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
42. Νικολέτα Τσικώτη, Αρχιτέκτων, Διευθύντρια ΔΠΠΠΚΑ στο ΥΠ.ΕΣ. Τομέας Μακεδονίας και Θράκης
43. Αθανάσιος Χατζηγώγας, Ηλεκτρολόγος-μηχανολόγος μηχανικός
44. Δώρα Χατζή-Ροδοπούλου, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός TUDelft-ΕΜΠ
45. Νίκος Χατζητρύφων, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, επί τιμή προϊστάμενος ΥΝΜΤΕΑΜΘ/ΥΠΠΟΑ
46. Σοφία Χριστοφορίδου, Προϊσταμένη ΥΝΜΤΕΚΜ
Όροι διεξαγωγής Συνεδρίου:
Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν με ή χωρίς ανακοίνωση. Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι πρωτότυπες, θεωρητικές και εφαρμοσμένες, και θα κριθούν ως περιλήψεις και πλήρη κείμενα από δύο κριτές, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. Το συνέδριο θα λήξει με διατύπωση πορισμάτων από το σώμα των συνέδρων.
Κόστος συμμετοχής - Τρόπος πληρωμής
Θα ανακοινωθούν σύντομα.
Κρίσιμες Ημερομηνίες:
Τελευταία ημερομηνία υποβολής περιλήψεων:
30 Μαΐου 2021
Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων:
30 Ιουνίου 2021
Τελευταία ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου:
30 Σεπτεμβρίου 2021
Γνωστοποίηση της κρίσης των πλήρων κειμένων:
30 Νοεμβρίου 2021
Αποστολή τελικών κειμένων
30 Δεκεμβρίου 2021
[5]
Προδιαγραφές συγγραφής περίληψης:
Οι περιλήψεις θα υποβληθούν σε ηλεκτρονικό αρχείο επεξεργάσιμης μορφής κειμενογράφου και έκτασης έως δύο σελίδων. Η έκταση του κυρίως κειμένου θα είναι από 250 έως 350 λέξεις, με γραμματοσειρά Tahoma, μέγεθος 11, μονό διάστημα, κανονική απόσταση χαρακτήρων και περιθωρίων για ολόκληρο το κείμενο. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Τον τίτλο της εισήγησης που θα είναι σύντομος και σαφής έως 70 χαρακτήρες
- Τον/την εισηγητή/ήτρια, την ειδικότητα και την επαγγελματική ιδιότητά του/της (τα ίδια στοιχεία για όλους τους συγγραφείς)
- Αναφορά στο θεματικό άξονα του Συνεδρίου που εντάσσεται η εισήγηση.
- Αναφορά στο θέμα - πρόβλημα που διαπραγματεύεται η εισήγηση, τους στόχους, τη μεθοδολογία της προσέγγισης και τα κύρια αποτελέσματα.
- Αναφορά στην πρωτοτυπία και τη συνεισφορά της εισήγησης
Στο τέλος του κυρίως κειμένου θα ακολουθούν:
- Αναφορά σε 3 έως 5 λέξεις - κλειδιά
- Αναφορά σε 3 έως 10 βασικές βιβλιογραφικές αναφορές
Οι εργασίες που παρουσιάζουν υποδειγματικές αναφορές (Case Studies) πρέπει να περιέχουν τεκμηρίωση της πρωτοτυπίας τους.
Κάθε ερευνητής μπορεί να καταθέσει μία εργασία.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να αποτείνεστε:
Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου " Τα Κάστρα της Βιομηχανίας "
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310883121 / 2310228320