26/09/2019

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2019-2020 (Έναρξη και Λήξη διδακτικών εξαμήνων και εξεταστικών περιόδων)