29/08/2023

 

Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πρόσκληση για Παρακολούθηση Διαλέξεων Πανεπιστημιακών Μαθημάτων, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με βάση τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, από 01/09/2023 έως 24/09/2023, για το προσεχές χειμερινό εξάμηνο στο σύνδεσμο: http://auditor.upatras.gr/

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.