05/10/2017

Ειδικά Κεφάλαια Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Κατασκευές μεταβαλλόμενες στο χώρο και τον χρόνο
Διδάσκουσα: Κατερίνα Λιάπη
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2017-2018
ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΕΜΠΤΗ 12.00-2.00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ- ΚΤΗΡΙΟ Α’
Οι διαλέξεις του μαθήματος καλύπτουν μεγάλη γκάμα παραδειγμάτων κινη-ματικών συστημάτων που συναντώνται στη φύση καθώς και σε ποικίλα καλ-λιτεχνικά, επιστημονικά, και τεχνολογικά πεδία.
Oι κατασκευές αυτές χαρακτηρίζονται συνήθως από πολύπλοκη, μεταβαλλόμενη γεωμετρία. Για το λόγο αυτό, δίδεται έμφαση στην κατανόηση και μελέτη των μετασχηματισμών τους στο χώρο και των μηχανισμών που τους επιτρέπουν να αλλάζουν γεωμετρική και λειτουργική μορφή.
Εξετάζονται διάφορες μέθοδοι και συστήματα μετασχηματισμού στο χώρο απο origami μετασχηματισμούς επίπεδων επιφανειών μέχρι μεθόδους σχεδιασ-μού ψαλιδωτών πτυσσόμενων χωροκα- τασκευών.
Το μάθημα περιλαμβάνει θέμα/άσκηση που αφορά στο σχεδιασμό καινοτό- μων πτυσσόμενων χωροκατασκευών.