09/11/2023

Σας ανακοινώνουμε ότι:

  • Η εβδομάδα 13-17 Νοεμβρίου 2023, θα είναι Εβδομάδα Μελέτης χωρίς να πραγματοποιηθούν μαθήματα (Αρ. Απόφασης Συνέλευσης Τμήματος 2/11-10-2023).
  • Οι παρουσιάσεις Ερευνητικών και Διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν στις τελευταίες δύο ημέρες της εξεταστικής Πέμπτη 8/2/2024 και Παρασκευή 9/2/2024.
  • Η εβδομάδα 12-16/2/2024 είναι κενή, χωρίς μαθήματα.
  • Το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19/2/2024.