27/01/2023

Ανακοινωση

Σας γνωστοποιούμε την τελική κατάταξη των υποψηφίων

Ορισμένου Χρόνου (Εντεταλμένων Διδασκόντων)

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στα γνωστικά αντικείμενα:

Α. Στο γνωστικό αντικείμενο Εικαστικές Τέχνες

για τη διδασκαλία του μαθήματος:

  1. Εικαστικές Τέχνες 4

Β. Στο γνωστικό αντικείμενο Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

για τη διδασκαλία των μαθημάτων:

1) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 6

2) Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8

για την οποία ορίζεται προθεσμία ενστάσεων

από 27-1-2023 ημέρα Παρασκευή έως 31-1-2023 ημέρα Τρίτη

Εκ της γραμματείας του Τμήματος