14/06/2021

Ανακοίνωση

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πτυχιούχων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους
2021-2022 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα γίνονται δεκτές από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021
στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

Δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Αντίγραφο Πτυχίου
  3. Αναλυτική Βαθμολογία
  4. Φωτο-αντίγραφο Ταυτότητας

 

Εξεταζόμενα μαθήματα:

  1. Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Σύλληψη, αρχιτεκτονική διατύπωση και γραμμική σχεδίαση υπαίθριων χώρων στάσης και κίνησης, μικρής και μεσαίας κλίμακας και πολυπλοκότητας .

  1. Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

2.1. Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη σχεδιαστική απεικόνιση, με απόδοση της προοπτικής αλλοίωσης, της σκίασης και της υφής, συνθέσεων γεωμετρικών στερεών.

2.2 Γραμμικό Σχέδιο: Ορθή προβολική και αξονομετρική απεικόνιση υπό κλίμακα, συνθέσεων γεωμετρικών στερεών.

  1. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης

Ύλη: Το βιβλίο του Ernst Gombrich «Το χρονικό της Τέχνης».

 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι πρέπει την ημέρα της εξέτασης να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, καθώς επίσης για τα μαθήματα «Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» και «Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο» θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους εξοπλισμό σχεδίου (πινακίδα, ταυ, τρίγωνα, διαβήτη, μολύβια, κανόνα ή κλιμακόμετρο, ραπιδογράφους, γόμες, μελάνι, κολλητική ταινία, βελόνα κλπ). Για το μάθημα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας χρώματος μπλε.

 

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2610997553, 2610962891, 2610969913, email: archisec@upatras.gr).

Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Τμήματος ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο archisec@upatras.gr.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1-12-2021 έως 20-12-2021. Θα ανακοινωθεί πρόγραμμα από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ