01/11/2023

 

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πτυχιούχων για τις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών θα υποβάλλονται  μόνο μέσω του συνδέσμου https://eservice.upatras.gr/

από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2023

Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Πτυχίου 

2. Αναλυτική Βαθμολογία 

3. Φωτο-αντίγραφο Ταυτότητας

 

Εξεταζόμενα μαθήματα:

1. Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό

Σύλληψη, αρχιτεκτονική διατύπωση και γραμμική σχεδίαση υπαίθριων χώρων στάσης και κίνησης, μικρής και μεσαίας κλίμακας και πολυπλοκότητας .

2. Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

2.1. Ελεύθερο Σχέδιο: Ελεύθερη σχεδιαστική απεικόνιση, με απόδοση της προοπτικής αλλοίωσης, της σκίασης και της υφής, συνθέσεων γεωμετρικών στερεών.

2.2 Γραμμικό Σχέδιο: Ορθή προβολική και αξονομετρική απεικόνιση υπό κλίμακα, συνθέσεων γεωμετρικών στερεών.

3. Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης

Ύλη: Το βιβλίο του Ernst Gombrich «Το χρονικό της Τέχνης».

 

Σημείωση: Οι υποψήφιοι πρέπει την ημέρα της εξέτασης να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο τους, καθώς επίσης για τα μαθήματα «Εισαγωγή στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» και «Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο» θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους εξοπλισμό σχεδίου (πινακίδα, ταυ, τρίγωνα, διαβήτη, μολύβια, κανόνα ή κλιμακόμετρο, ραπιδογράφους, γόμες, μελάνι, κολλητική ταινία, βελόνα κλπ). Για το μάθημα της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης θα πρέπει οι υποψήφιοι να έχουν μαζί τους στυλό διαρκείας χρώματος μπλε.

 

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2610997553, 2610962891, 2610969913, email: archisec@upatras.gr).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από 1-12-2023 έως 20-12-2023. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία του Τμήματος.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ