01/09/2023

Καλούνται οι προπτυχιακοί* και οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2023 μέχρι και 31/10/2023.

Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές όπως :

εξερχόμενοι ERAMUS

όλοι οι επί διπλώματι φοιτητές

οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία τον Οκτώβριο 2023.

Διευκρινίζεται ότι αν δεν πραγματοποιηθεί ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο, δε θα μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση, βαθμολόγηση κ.α.).

* η παραπάνω ανακοίνωση δεν αφορά τους νέους εισακτέους ακαδημαϊκού έτους 2023-24.