07/09/2021

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ.

Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκoού έτους 2021-2022.

Η πλατφόρμα θα  είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 μέχρι και 31/10/2021.

Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές όπως :

εξερχόμενοι ERAMUS

όλοι επί διπλώματι φοιτητές

οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία τον Οκτώβριο 2021.

Διευκρινίζεται ότι αν δεν πραγματοποιηθεί ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο, δε θα μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση, βαθμολόγηση κ.α.).

Από τη Γραμματεία