15/02/2024

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η πλατφόρμα θα μείνει ανοικτή για το χρονικό διάστημα 19/02/2024 μέχρι 30-04-2024.

Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές όπως :

  • εξερχόμενοι ERAMUS
  • όλοι επι πτυχίω φοιτητές
  • οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν την διπλωματική τους τον Ιούνιο 2024.

Διευκρινίζεται ότι δεν πραγματοποιηθεί η ανανέωση εγγραφής δεν μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση, βαθμολόγηση κ.α.).