27/02/2020

Εθνόσημο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Μαρούσι, 24 -02 -2020

 

Αρ. Πρωτοκόλλου:4/ΓΔ6

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

-----

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι

Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr

Email : dqa@minedu.gov.gr

Πληροφορίες : Ε. Ευθυμίου

Τηλέφωνο : 210 3443386

 

 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΑΕΙ (Πρυτάνεις ,Προέδρους Διοικουσών Επιτροπών, Προέδρους ΕΛΚΕ )

(ηλεκτρονική αποστολή)

 

Θέμα: «Αναστολή προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ιταλία»
 

 

Ενόψει των νεότερων επιδημιολογικών δεδομένων για τη διάδοση του Κορονοϊού στην Ιταλία και των αυστηρών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από την ιταλική κυβέρνηση, διαβιβάστηκε προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, εισήγηση από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με την οποία συνιστάται η αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδρομών σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση αναστολή τυχόν προγραμματισμένων εκπαιδευτικών εκδρομών που οργανώνονται από το Ίδρυμά σας προς όλη την Ιταλία από σήμερα, 24-2-2020. Η αναστολή είναι προσωρινή και θα υπάρξουν νεότερες οδηγίες, σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών.

Επίσης συστήνεται να ενημερωθούν για το θέμα της διάδοσης του Κορονοϊού στην Ιταλία όλοι οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό που αναμένεται να ταξιδέψει μεμονωμένα στην Ιταλία για οποιαδήποτε εκπαιδευτική ή ερευνητική ή άλλη δραστηριότητα στο πλαίσιο των δράσεων των Α.Ε.Ι.
 

 

 

 

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

-Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ & ΑΚΑΔ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΔΙΑΣΦ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ