23/02/2022

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων

ακαδ. έτους 2021-2022

 

 

 

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

(βάσει του άρθρου 2, παρ. 8 της αριθ. Φ1/192329/Β3/13-12-2013 Υ.Α. - ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄)

 

 

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

1.

Μιχαήλ Ειρήνη

 

 

 

 

 

H ανωτέρω επιτυχούσα παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (τηλ.: 2610969913), σχετικά με την εγγραφή της.

 

 

 

 

 

 

Εκ της Γραμματείας