12/04/2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων Πρακτικής Άσκησης προέβη στην επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 2021-2022 με βάση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Συνολικά υπήρχαν 45 αιτήσεις που όλες έγιναν δεκτές.

Μετά από έλεγχό των δεδομένων υπολογισμού του τύπου επιλογής και εφαρμογή του, έχουμε τα παρακάτω αποτελέσματα.

Η παρουσίαση είναι με σειρά επιτυχίας.

 

A/A

Α.Μ. ΦΟΙΤΗΤΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

 

1

1058720

331,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

2

1065093

316,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

3

1058788

300,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

4

1058768

299,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

5

1058744

291,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

6

1058783

290,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

7

1058747

287,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

8

1065102

287,10

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

9

1058761

286,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

10

1058762

286,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

11

1058736

280,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

12

1065076

277,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

13

1058755

277,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

14

1058718

276,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

15

1062602

274,60

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

16

1058793

273,30

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

17

1065065

272,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

18

1058711

270,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

19

1058754

269,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

20

1058770

267,90

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

21

1065075

267,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

22

1058763

265,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

23

1070425

264,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

24

1058713

264,60

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

25

1058798

263,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

26

1063893

262,60

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

27

1056499

262,60

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

28

1058733

261,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

29

1070423

257,60

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

30

1065054

256,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

31

1065073

254,60

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

32

1065104

253,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

33

1071128

250,80

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

34

1063898

249,10

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

35

1058779

247,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

36

1058791

244,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

37

1058773

236,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

38

1058740

235,40

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

39

1070829

234,20

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

40

1064467

229,70

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

41

1064470

229,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

42

1070780

226,00

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

43

1063901

215,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

44

1070828

202,50

ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΕΣ

 

Ακολουθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων

A/A

ΑΜ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΥΠΟΥ

 

45

1065116

195,60

ΕΠΙΧΑΧΟΝΤΕΣ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αιτούμενοι μπορούν εντός πέντε (5) ημερών, μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις στην Γραμματεία ηλεκτρονικά (archisec@upatras.gr).

Στην αίτησή τους θα τεκμηριώνουν τους λόγους της ένστασής του.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή ενστάσεων.

Ως φορείς Πρακτικής Άσκησης γίνονται δεκτοί αποκλειστικά μόνο ιδιωτικοί φορείς και ειδικότερα αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρίες (όχι ατομικά κατασκευαστικά γραφεία), Ν.Π.Ι.Δ. επιστημονικές εταιρίες ιδιωτικού δικαίου, κλπ.

Δεν γίνονται δεκτά γραφεία μηχανικών άλλων ειδικοτήτων πλην αρχιτεκτόνων, ατομικά κατασκευαστικά γραφεία, γραφεία μελών Δ.Ε.Π. και γραφεία διδασκόντων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δεν γίνονται επίσης δεκτοί φορείς του δημοσίου.

Οι επιλεγέντες που έχουν δηλώσει φορείς πρακτικής άσκησης που εμπίπτουν στην κατηγορία των μη δεκτών φορέων ή όσοι δεν έχουν οριστικοποιήσει τον φορέα απασχόλησης, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανεύρεση νέων φορέων πρακτικής άσκησης.

Η τελική επιλογή φορέων υπόκειται στην έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών.