21/02/2021
Η διδακτική ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8 αποτελείται από τους
Γ. Αίσωπο, Δ. Γιαννίση, Π. Δραγώνα (συντονιστής), Δ. Κατσώτα, Π. Λέφα, Α. Στράτου.
 
Οι περιγραφές των θεμάτων κάθε ομάδας θα αναρτηθούν στο eClass του μαθήματος την Τετάρτη 24.2 και οι δηλώσεις
επιλογής διδάσκοντα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το πρωί του Σαββάτου 27.2 (9πμ).
 
Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 2.3, ώρα 14.30.
 
Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής σε ομάδα υπάρχουν στο eClass του μαθήματος: