17/02/2023

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός 8 - Ανακοίνωση

 

Η διδακτική ομάδα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 8 αποτελείται από τους Γ. Αίσωπο, Δ. Γιαννίση, Π. Δραγώνα (συντονιστής), Δ. Κατσώτα, Γ. Πανέτσο, Λ.

Παπαλαμπρόπουλο.

Οι περιγραφές των θεμάτων κάθε ομάδας θα αναρτηθούν στο eClass του μαθήματος την Τετάρτη 22.2 και οι δηλώσεις επιλογής διδάσκοντα θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι το

πρωί του Σαββάτου 25.2 (9.00πμ).

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 28.2 και την Τετάρτη

1.3. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση για την ημέρα και ώρα της πρώτης συνάντησης κάθε ομάδας.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής σε ομάδα υπάρχουν στο eClass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH588/

The teaching team of Architectural Design 8 consists of G. Aesopos, D. Giannisis, P. Dragonas (coordinator), D. Katsotas, G. Panetsos, L. Papalampropoulos.

The descriptions of the topics of each group will be posted in the eClass platform of the course on Wednesday 22.2 and the statements of teacher selection must be submitted by Saturday morning 25.2 (9.00am).

The first lesson will take place on Tuesday 28.2 and Wednesday 1.3. There will be a new announcement about the day and time of the first meeting of each team.

 

Detailed instructions for the group registration process can be found in the eClass of the course: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH588/