17/02/2023

Παρακαλούμε όσοι πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα ARC_176 ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ 2 να εγγραφούν στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH566/

Στο eclass έχουν αναρτηθεί η περιγραφή του μαθήματος καθώς επίσης το θέμα εξαμήνου.

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 28/02/2023 στις 9.00 π.μ.

Παρακαλούμε να έχετε όλοι εγκατεστημένο το Rhinoceros 6 ή 7 καθώς θα ξεκινήσουμε άμεσα με το τεχνικό τμήμα του μαθήματος που αφορά την εξοικείωση και εμβάθυνση στον τριδισάστατο σχεδιασμό.