03/08/2018

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα «Αειφορικός Σχεδιασμός» θα πραγματοποιηθεί, όσον αφορά, το συμπυκνωμένο τμήμα του, κατά την περίοδο 17-28 Σεπτεμβρίου 2018.

Η παρουσία όλων των φοιτητών/τρίων είναι απαραίτητη από την πρώτη ημέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια του.

Το πρόγραμμα τέλεσης του μαθήματος μετά τις παραπάνω ημερομηνίες θα ανακοινωθεί.