12/12/2022

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑRC_301 ΑΕΙΦΟΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ARC_303 ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1, ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ..

THE COURSES ARC_301 SUSTAINABLE DESIGN & ARC_303 SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT, WOULD NOT BE HELD ON MONDAY 12 DECEMBER DUE TO COVID QUARANTINE OF THE TUTOR.