01/03/2023

Το πρώτο μάθημα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 3/3/2023 @ 14:30μμ σε μια από τις μικρές αίθουσες του Σ5.

Τα υπόλοιπα μαθήματα θα διεξαχθούν σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα