22/03/2023

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ARC_311 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1

ΚΑΙ

ARC_E310 ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 10

 

 

ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ 24η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

 

 

ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΦΑΣ

 

THE COURSES

 

ARC_311 HISTORY OF ARCHITECTURE 1

AND

ARC_E3100 SPECIAL CHAP. HISTORY OF ARCHITECTURE 10

 

 

THEY WILL NOT BE TAUGHT ON MARCH 24, 2023

THE EVE OF THE NATIONAL HOLIDAY OF MARCH 25

 

 

PAULOS LEFAS