20/03/2023

 

Αστικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός 2, Εαρινό Εξάμηνο 2022-23
Διδάσκοντες: Γ. Πανέτσος, Λ. Παπαλαμπρόπουλος, Α. Ρόδη
,
 

 

Το μάθημα του

Αστικού & Πολεοδομικού Σχεδιασμού

την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Θα αναβληθεί

λόγω των εκπαιδευτικών εκδρομών.

 

The course arc_760a Urban & Urban Planning 2

on Wednesday March 22, 2023

It will be postponed

because of the educational trips.