16/04/2024
"Το μάθημα "Ειδικά Κεφάλαια Αστικού Σχεδιασμού 2: Αστικό Αλφάβητο" θα γίνει διαδικτυακά την Τετάρτη, 17.04, και ώρα 11:00-13:00, στον παρακάτω σύνδεσμο:

The course will take place online on Wednesday, 17.04, from 11:00-13:00, at the following link

 
 
Η Διδάσκουσα,
 
Άλκηστις Ρόδη"