01/03/2023

Το μάθημα της Παρασκευής 03/03/2023

θα ξεκινήσει στις 13:00

σε κάποια από τις μικρές αίθουσες του Σ5

 

Friday's lesson 03/03/2023

will start at 13:00

in some of the small halls of Σ5