20/02/2023

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής ARC_E554 Ειδικά Θέματα Ψηφιακού & Παραμετρικού Σχεδιασμού 2,

παρακαλούμε να εγγραφείτε στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH562/

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 28/02/2023.