23/03/2020

Αύριο Δευτέρα 23.3, 4-6 θα συνεχιστεί διαδικτυακά το ΜΕ ARC_E712.

Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2: Π O Λ Η ( , ) Π Ε Ζ Η

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δουν τις οδηγίες στο upatras (https://www.upnet.gr/e-manuals/skype-participate/)και να έχουν λογαριασμό και στο απλό skype.