20/02/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ARC_E712 Εικαστικές/Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στην Πόλη 2

Πάνος Κούρος

 

Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 1.3.21