04/10/2021

Ειδικό εργαστήριο σχεδιασμού: Ψηφιακοί Μηχανισμοί

Διδάσκων: Βασίλης Στρουμπάκος

Το μάθημα εισάγει τους συμμετέχοντες σε βασικές αρχές, τεχνικές και εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού. Απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές 4ου-5ου έτους, οι οποίες/οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη χρήση του Rhino και, με το plugin Grasshopper, να ενσωματώσουν προγραμματιστικές διαδικασίες στον σχεδιασμό.

Το μάθημα έχει διττό χαρακτήρα: τεχνικό και σχεδιαστικό. Το τεχνικό μέρος αφορά στην εμβάθυνση στις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον Rhino / Grasshopper. Το σχεδιαστικό μέρος δίνει έμφαση στη διερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό και το συστηματικό πειραματισμό, με την ανάπτυξη ψηφιακών μηχανισμών και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σε συνθετικά αρχιτεκτονικά θέματα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η στοιχειώδης εξοικείωση με το περιβάλλον του Rhino και η δυνατότητα αφαιρετικής - διαγραμματικής ανάλυσης των συνθετικών θεμάτων. Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τις αλγοριθμικές διαδικασίες είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Στόχοι:

  • H αξιοποίηση της μεθόδου reverse engineering στην κατανόηση αρχιτεκτονικών συνθέσεων.
  • Η καλλιέργεια του συστηματικού πειραματισμού στο σχεδιασμό στο πεδίο της μορφογέννεσης.
  • Η συσχέτιση αναλογικών μέσων σχεδιασμού (μακέτα, σκίτσο) με ψηφιακά μέσα (περιβάλλον Rhino, Grasshopper).
  • H ανάπτυξη σχεδιαστικών δεξιοτήτων των φοιτητών/φοιτητριών στα ψηφιακά μέσα τρισδιάστατης σχεδίασης (περιβάλλον Rhino).
  • H εξοικείωση με βασικές αρχές του παραμετρικού σχεδιασμού (περιβάλλον Grasshopper).
  • H σύνδεση σχεδίου / φυσικού μοντέλο / πρωτοτύπου μέσω τεχνικών rapid prototyping / laser cutting (περιβάλλον Rhino, Grasshopper).
     

Στην τεχνική ενότητα του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές διδάσκονται βασικές έννοιες προγραμματισμού σε γραφικό περιβάλλον και διαδικασίες σχεδίασης μέσω scripting, εμβαθύνοντας σταδιακά σε πιο σύνθετα θέματα. Κατά τη διάρκεια εκπονούνται ατομικές εργασίες μικρής χρονικής έκτασης.

Στη σχεδιαστική ενότητα του μαθήματος οι φοιτήτριες/φοιτητές εκπονούν συνθετικό/διερευνητικό θέμα αξιοποιώντας τις ειδικές γνώσεις και τεχνικές που αναπτύσσονται στην τεχνική ενότητα. Το αντικείμενο σχεδιασμού είναι η δημιουργία και η διεξοδική και συστηματική καταγραφή ενός ψηφιακού μηχανισμού μορφογέννεσης. Η εργασία παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου, με ενδιάμεσες παραδόσεις εξέλιξης.

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πραγματοποιούνται διαλέξεις και εισηγήσεις σχετικές με το ευρύτερο γνωστικό πεδίο.

Πρώτη συνάντηση: Πέμπτη 14/10/2020, 14:30 μμ, (H αίθουσα θα ανακοινωθεί σύντομα)

Παρακαλούνται όσες/όσοι ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH508/