10/05/2024

Τα μαθήματα την εβδομάδα Δευτέρα 13/5 – Παρασκευή 17/5, θα γίνουν κανονικά έκτος από εκείνα που επηρεάζονται από την απουσία καθηγητών που θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτική εκδρομή.

Οι παρακάτω διδάσκοντες συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές εκδρομές του τμήματος:

Αίσωπος: Ιαπωνία 13/5 έως 22/5

Δραγώνας: Νέα Υόρκη 13/5 έως 20/5

Τζώρτζη: 14/5 έως 15/5