21/02/2022

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα υλοποιήσει Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τη Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00 π.μ. – 17.00 μ.μ., με θέμα «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας», για φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε  εδώ:

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι η προετοιμασία των φοιτητών – αποφοίτων στο σχεδιασμό των πρώτων βημάτων τους στον εργασιακό στίβο, η υποστήριξή τους σε θέματα: προετοιμασίας επαγγελματικού φακέλου, σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, συμμετοχής σε συνέντευξη, καθώς και η πληροφόρηση αναφορικά με τις σύγχρονες διαδικασίες και μεθόδους αναζήτησης κατάλληλης εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες εξερεύνησης και διαχείρισης της σταδιοδρομίας, πώς να λαμβάνουν και να εφαρμόζουν αποφάσεις που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους, πώς να καταρτίζουν προσωπικό σχέδιο δράσης αναζήτησης εργασίας και προσωπικής εξέλιξης, αλλά και πώς να προσαρμόζονται στην εργασία. Οι φοιτητές -απόφοιτοι θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εδώ:

Meeting ID: 999 2496 6433

Passcode: 324101