06/02/2024

Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, λαμβάνοντας υπόψη της τη συνεχιζόμενη κατάληψη του Τμήματος από τους φοιτητές και σε συνέχεια σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου και της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στη διεξαγωγή διαδικτυακής εξ αποστάσεως εξεταστικής Φεβρουαρίου με τη χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Η εξ αποστάσεως εξεταστική θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 12/2 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23/2. Την εβδομάδα Δευτέρα 19/2 με Παρασκευή 23/2 θα ξεκινήσει, παράλληλα με την εξεταστική, η εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθήματων του εαρινού εξαμήνου.

Στην εξ αποστάσεως εξεταστική θα εξεταστούν όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εκτός των ακολούθων, στα οποία οι διδάσκοντές τους και η Συνέλευση έκριναν ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας:

ΔΕΝ θα εξεταστούν τα ακόλουθα 12 μαθήματα:

1ο εξάμηνο
Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1
Ιστορία Τέχνης 1

2ο εξάμηνο (για επί πτυχίω)
Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2
Ιστορία Τέχνης 2
Αειφορία και Περιβάλλον 2

3ο εξάμηνο
Γεωμετρία
Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3

4ο εξάμηνο (για επί πτυχίω)
Τοπίο Πόλη Πολεοδομία
Ιστορία Αρχιτεκτονικής 4

5ο εξάμηνο
Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

6ο εξάμηνο (για επί πτυχίω)
Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2

7ο εξάμηνο
Θεωρία Αρχιτεκτονικής 3

Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Για όσους φοιτητές υπάρξει πρόβλημα στη δήλωση της ΔΕ2 λόγω της μη δυνατότητας εξέτασης σε ένα από τα πιο πάνω 12 μαθήματα τα οποία χρωστούν, θα ληφθεί ειδική μέριμνα μετά από σχετική αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος στα ακόλουθα δύο emails: archisec@upatras.gr (κα Μαρία Γκοντζή) και phondasx@upatras.gr (κος Ξενοφών Χριστοδούλου).