17/03/2017

Περίοδος δήλωσης μαθημάτων  για το εαρινό εξάμηνο 2016-17 από 15-3-2017 μέχρι και  την Παρασκευή 31-03-2017

Καλούνται οι  φοιτητές:

  1. Να προβούν σε έλεγχο των καταχωρημένων βαθμών του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα για αποστολή διορθωτικού βαθμολογίου καθώς μετά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων ουδεμία μεταβολή μπορεί να γίνει.
  2. Να συνδεθούν με την πλατφόρμα της ψηφιακής γραμματείας (https://progress.upatras.gr) για να προβούν σε δήλωση μαθημάτων για το εαρινό 2016-17, κάνοντας χρήση της ψηφιακής τους ταυτότητας (ARC123 / UP123456) σύμφωνα με τους κανόνες που είναι ενσωματωμένοι στην σελίδα δήλωσης  μαθημάτων στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας(πάνω δεξιά).
  3. To Erasmus students please logon to the (https://progress.upatras.gr) with your credentials to register the courses you have already chosen. The Erasmus students that are attending for the both academic semester (winter & Spring) of  2016-17, must re-register to the semester through the button Επανεγγραφή. Then they must book the courses that they attending through the button Δήλωση μαθημάτων, where they would see and click the courses they want. The booked courses must be in the knowledge of the University coordinators.