12/12/2017

 

Οι φοιτητές επί πτυχίω θα έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν κατά την περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2017-18 στα παρακάτω εαρινά μαθήματα:

Arc_312 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2,  Arc_240 ΔΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 2,  Arc_224  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2   του    2ου   εξάμηνου

Arc_340 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4, Arc_340a* ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 4, Arc_620 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 2 του 4ου   εξάμηνου

                        *Να επιλέξετε ανάλογα  τις δμ που σας υπολείπονται για το 4ο εξάμηνο. Η επιλογή μαθημάτων εαρινού εξάμηνου είναι επιτρεπτή μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει προηγούμενη δήλωση

Arc_640 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 4 6o, Arc_420 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2 του 6ου   εξάμηνου και Arc_970 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ του   8ου   εξάμηνου

 Παρακαλούνται οι φοιτητές επι πτυχίω να δηλώσουν στην ηλεκτρονική γραμματεία (https://progress.upatras.gr/) τα  μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν.

Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν προβλήματα στην διαδικασία δήλωσης να απευθυνθούν στην γραμματεία  του τμήματος  Γραφείο 3.

Η περίοδος δήλωσης μαθημάτων για την διπλή εξεταστική των ανωτέρω μαθημάτων ορίζεται από 13-12-2017 έως 31-12-2017.

Επισημαίνεται ότι η δυνατότητα αυτή  θα ισχύσει μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.