01/04/2019

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Θέτουμε υπόψη σας πρόσκληση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεως από διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς Έλληνες ερευνητές, για χορήγηση ετήσιας υποτροφίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, προκειμένου για τις δικές σας ενέργειες.
Η προθεσμία υποβολής της πρότασης ενδιαφέροντος έχει καθοριστεί για 20/3/2019-20/5/2019. Οι προτάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eeiv@mfa.gr και αποστέλλονται στην διεύθυνση Ακαδημίας 3, 5ος όροφος, υπόψη κ. Ηλιάνας Παπαχριστοδούλου.
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν απευθείας στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Με εκτίμηση,
Τμήμα Γ΄ Τεκμηρίωσης και Διασφάλισης Ποιότητας
Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Αθήνα
e.mail:

Τηλ:+30 210 344 2452, 3386