17/05/2019

ΔΙΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Παρακαλούνται οι ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ φοιτητές (11ο εξάμηνο και άνω) που θέλουν να συμμετάσχουν στην διπλή εξεταστική περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 να δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Τα μαθήματα που μπορούν να εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

ARC_213 Μαθηματικά 1

ARC 211 Παραστατική και Προβολική Γεωμετρία 1

ARC_230 Δομική Μηχανική 1

ARC_311 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1

ARC_330 Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3

ARC_330Α Ιστορία Αρχιτεκτονικής 3

ARC_410 Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

ARC_610 Οικοδομική 1

ARC_630 Οικοδομική 3

Προϋπόθεση επιλογής των παραπάνω μαθημάτων είναι η προηγούμενη δήλωσή τους.

Οι φοιτητές κανονικής φοίτησης (1-10 εξάμηνο) που εκ παραδρομής δεν δήλωσαν μαθήματα ή δεν έκαναν επανεγγραφή για το τρέχον εξάμηνο μπορούν στο παρακάτω αναφερόμενο χρονικό διάστημα να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων τους μέσω της ψηφιακής γραμματείας (SAP) .

Οι επί πτυχίω φοιτητές κατά το ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να αποστείλουν τη δήλωσή τους στο email της Γραμματείας archisec@upatras.gr

Η νέα περίοδος δηλώσεων μαθημάτων ορίζεται από 17 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019.

Για την υποβολή των δηλώσεων παρακαλούμε μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο https://progress.upatras.gr/ .

Διευκρινίζεται ότι μετά το παραπάνω χρονικό διάστημα δε θα γίνει δεκτή καμία δήλωση μαθημάτων.