24/03/2022

Δράση Τμήματος Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης.

 

Το Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διοργανώνει δράση στο πλαίσιο της Πράξης «Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πατρών», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημ. Μούρτζη.

''Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».''

 

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, 12.00 μ.μ. – 14.00 μ.μ., Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, με θέμα «Ετοιμότητα Σταδιοδρομίας», για φοιτήτριες/ές και απόφοιτες/τους του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

Στόχος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, είναι η δημιουργία προσωπικού σχεδίου δράσης για την αναζήτηση εργασίας, δίνοντας έμφαση σε θέματα προετοιμασίας του επαγγελματικού φακέλου, σύνταξης του βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές μιας επιτυχημένης συνέντευξης, σύγχρονες διαδικασίες και μεθόδους αναζήτησης κατάλληλης εργασίας.

H ετοιμότητα σταδιοδρομίας περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δεξιοτήτων: α) των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, β) των δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και γ) των τεχνικών - ειδικών για την εργασία δεξιοτήτων που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη καριέρα. Οι βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες περιλαμβάνουν την ικανότητα εφαρμογής ικανοτήτων σε συγκεκριμένες καταστάσεις στο χώρο εργασίας. Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας περιλαμβάνουν κριτική σκέψη και υπευθυνότητα, οι οποίες είναι και οι δύο απαραίτητες σε κάθε τομέα σταδιοδρομίας. Οι τεχνικές και ειδικές δεξιότητες αναφέρονται στην ικανότητα μάθησης, προσαρμογής και εκτέλεσης των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της εργασίας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να υποβάλετε εδώ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εδώ.