04/05/2018

Όσοι φοιτητές, υποψήφιοι φοιτητές, φίλοι του Τμήματος, γονείς και άλλοι ενδιαφερόμενοι, επιθυμούν να λαμβάνουν το ψηφιακό newsletter (ψηφιακή ενημέρωση) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο επισυναπτόμενο έγγραφο και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: archisec@upatras.gr