02/03/2022

Η εισαγωγή στα μαθήματα του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 02 και της Οπτικής Επικοινωνίας 02 θα γίνουν την Τετάρτη 2 Μαρτίου στον χώρο του Σ1.

Η εισαγωγή στον ΑΣ02 θα ξεκινήσει στις 15.00 και η εισαγωγή στην ΟΕ02 θα ξεκινήσει στις 17.00