20/01/2020

17/01/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Εισαγωγή στην Οικονομική επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες»

Εξαιτίας του γεγονότος πως την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής εξέτασης του μαθήματος «Εισαγωγή στην Οικονομική επιστήμη για Μηχανικούς & Επιστήμονες» από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών την 29η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 16.00-18.00, υπάρχει παράλληλη εξέταση οικείων μαθημάτων σε κάποια από τα τμήματα στα οποία προσφέρεται το εν λόγω μάθημα, προς διευκόλυνση των φοιτητών που επιθυμούν να εξεταστούν στο προαναφερθέν μάθημα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

  • να αποστείλουν μαιλ με τα στοιχεία τους (Ονομ/μο, ΑΜ) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στον διδάσκοντα.
  • η προσέλευση των φοιτητών που θα ενημερώσουν θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 17.15μ.μ. στην αίθουσα ΠΑΜ 13 και εφόσον τα στοιχεία τους ταυτοποιηθούν με αυτά της λίστας (απαιτείται ΠΑΣΟ ή βεβαίωση Γραμματείας) και ενημερωθεί ο διδάσκοντας, τότε και μόνον τότε θα μπορέσουν να εξεταστούν. Η λήξη της εξέτασης μόνο για τους εν λόγω φοιτητές θα είναι στις 19.00 μ.μ.
  • ξεκαθαρίζεται πως στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές δεν έχουν ειδοποιήσει νωρίτερα όπως ζητείται, ΔΕΝ θα εξεταστούν κατά την τρέχουσα περίοδο.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και για λόγους ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων, η ώρα δυνατής αποχώρησης για τους υπόλοιπους φοιτητές ορίζεται στις 17.30 μ.μ.

 

Ο διδάσκων

Δρ Νίκος Χατζησταμούλου